ZOIS.

Verandermanagement & bedrijfsontwikkeling

Welkom op de website van ZOIS. verandermanagement en bedrijfsontwikkeling. Vanaf deze plek zullen wij regelmatig nieuwtjes delen of over andere relevante thema’s berichten.

Voor bedrijven kan het inzetten van een externe consultant een grote stap zijn. Met name voor de bedrijven met de minste financiële middelen, dit terwijl deze bedrijven in de meeste gevallen het meeste profijt hebben bij een adviseur van buitenaf. Toch kan een consultant zaken uiteindelijk sneller en goedkoper voor elkaar krijgen.

  • Hij heeft geen andere afleidingen en kan zich daarom volledig focussen op het vraagstuk.
  • De consultant is niet in vaste dienst en is daarmee geen blijvende kostenpost.
  • Hij brengt een nieuwe zienswijze en kan zijn ervaringen uit verschillende sectoren samenbrengen (cross-industry).
  • Iemand van buiten is beter in staat tot objectiviteit, hij kan confronteren en uitdagen.

Een consultant moet bij het bedrijf en het vraagstuk passen, maar moet ook in staat zijn tot een andere zienswijze. Lees verder op de site om te bepalen of ZOIS. voor U de juiste partij is.

“The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint to keep from meddling with them while they do it.” 
– Theodore Roosevelt
Onze visie.

De 7 succesfactoren

Onze visie op bedrijfsvoering en management is vertaald in 7 factoren welke bijdragen aan succes. Dit zijn de zeven gebieden welke wij belangrijk vinden en deze zijn een goed uitgangspunt voor evaluatie en verandering. Binnen de succesgebieden zijn wij flexibel en is het een samenspel hoe deze voor uw organisatie het beste ingevuld kunnen worden. 

DienstenContact
null

Glasheldere organisatie

De manier waarop een bedrijf is georganiseerd is het raamwerk van het bedrijf. Een raamwerk met een logische en begrijpbare opbouw….
null

Laagdrempelige Kwaliteitssystemen

Mensen werken in het bedrijf als toegevoegde waarde. Dit betekend dat bedrijfsprocessen in de basis…
null

Open en transparante communicatie

Een communicatie strategie is afgestemd op de missie, visie en doelstellingen van de organisatie…
null

Cultuur van Experimenteel en continu veranderen

Stilstand leid uiteindelijk tot achteruitgang…
null

Betrokken medewerkers

Medewerkers laten het bedrijf draaien. Betrokken medewerkers laten het bedrijf excelleren. Er moet daarom nagedacht zijn….
null

Inspirerend leiderschap

Inspirerend leiderschap zorgt voor betrokken medewerkers en een juiste toepassing van de andere succesfactoren… 
null

Positieve samenwerking met externe belanghebbenden

Voor elk bedrijf bestaan er meerdere belanghebbenden…
Laatste nieuws. 
ZOIS. op social media
“If you want to build a boat, do not instruct the men to saw wood, stitch the sails, preparet he tools and organize the work, but make them long for setting sail and travel to distant lands.”

– Antoine De Saint-Exupery

Meer informatie?

Neem gerust contact op!

Verstuur