Over mij.

Wie ik ben.

ZOIS Moderator proces verbetering door Value Stream Mapping

Aangenaam, Ivor Sijsling!

Ivor Sijsling van ZOIS Verandermanagement & bedrijfsontwikkeling is een enthousiaste inspirator, gespecialiseerd in verandering en professionalisering:

‘Uw bedrijf help ik met veel plezier naar een flexibele, stabiele en succesvolle bedrijfsvoering. Door mijn uitgebreide ervaring in verschillende branches heb ik originele en creatieve invalshoeken. Mijn doorzettingsvermogen en vooral praktische insteek deel ik graag met uw organisatie.
Ik heb een didactische opleiding genoten en haal voldoening uit het beter maken van anderen. Door naast mijn vaste baan een onderneming te starten, heb ik nog meer mogelijkheden om mijn kennis en ervaringen te delen.
Ik heb carrière gemaakt in de maakindustrie en de logistiek. Hier maakte ik kennis met het principe lean, continu veranderen en het tegengaan van verspillingen. Overigens geloof ik dat er meer dan één managementtheorie is. De oplossing moet passen bij het bedrijf en de mensen. Ik vind de juiste tool bij de juiste uitdaging, of dit nu een lean-bord, scrum-meeting of value stream map is.
Wat de aanpak ook wordt, eenvoud en logica vormen de basis. Geen technische termen en complexe, zichzelf in stand houdende processen, maar een praktische benadering. Zo kan het team de kennis, vaardigheden en middelen direct toepassen in de praktijk. KISS – Keep It Simple Stupid.’

Lean Manufacturing
Moderatie workshops
Logistiek
Maakindustrie
VanBoxtel (Warehouse Management Systeem)
Continue verbeteren
Microsoft Office
SAP (Systemen Applicaties en Producten)
Coaching
Management Consulting
Lean Management
Agile, SixSigma
De 7 succesfactoren.
ZOIS_ICOONTJES_Tekengebied 1 kopie

Glasheldere organisatie

De organisatie is het raamwerk van het bedrijf. Een sterk raamwerk biedt stabiliteit, flexibiliteit en efficiëntie.

‘De organisatie’ is veelomvattend. Het begint met de vraag waarom een bedrijf ontstaat en wat de missie, visie en ideologie zijn. Hieruit komen de operationele, tactische en strategische doelstellingen voort.

Vragen die aan de basis van een glasheldere organisatie staan:

 • Heeft uw organisatie een logische, begrijpelijke structuur?
 • Hoe worden doelstellingen gesteld, geleefd en gemeten?
 • Wat betekenen de visie en missie voor uw werknemers?
ZOIS_ICOONTJES_Tekengebied 1

Laagdrempelige kwaliteitssystemen

Met kwaliteitssystemen worden afspraken over de manier van werken vastgelegd. Het zijn de hulpmiddelen van een organisatie, de handvatten voor medewerkers. Door te vertrouwen op kwaliteitssystemen kan de mens in de organisatie zich focussen op toegevoegde waarde, innovatie en groei.

Een kwaliteitssysteem is een manier van borging. Deze borging kan plaatsvinden met behulp van it-systemen zoals een WMS (warehouse management systeem), databases of rapportagesystemen. Maar ook werkinstructies en procedures zijn vormen van kwaliteitssystemen.

Veel gebruikte hulpmiddelen zijn:

 • 5S (Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Stimuleren)
 • TPM (Total Productive Maintenance)
 • of visueel management.
ZOIS_ICOONTJES_Tekengebied 1 kopie 3

Open communicatie

Communicatie is overal, maar wordt toch snel vergeten. Voor een organisatie is het nuttig om een goede communicatiestrategie vast te leggen.

 

Denk bij een communicatiestrategie bijvoorbeeld aan overlegstructuren en communicatiestromen, zowel intern als vanuit de organisatie naar buiten toe. Verhoog het bedrijfssucces door open, eerlijk en transparant te communiceren. Baseer de communicatie op feiten en check of wat verteld is, ook zo is begrepen.

Iets dat Gedacht of Bedoeld is, Is nog niet Gezegd of Geschreven.
Iets dat Gezegd of Geschreven is, Is nog niet Gehoord of Gelezen.
Iets dat Gehoord of Gelezen is, Is nog niet Begrepen.
Iets dat Begrepen is, Is nog niet Mee ingestemd.
Iets waar Mee ingestemd is, Is nog niet Geïmplementeerd.
ZOIS_ICOONTJES_Tekengebied 1 kopie 2

Experimentele cultuur

Stilstand leidt tot achteruitgang. Zowel de mensen als het bedrijf moeten in beweging blijven voor continuïteit. Het uiteindelijke doel is een organisatie waarin continu verbeteren normaal is.

Voor groei, vernieuwing en innovatie is tijd en ruimte nodig, een verbetercultuur waarin experimenten worden gestimuleerd, problemen worden gezien als kansen en van fouten wordt geleerd. Dat maakt het bedrijf flexibel en houdt medewerkers gedreven. Dan ontstaan groei, verbetering en verandering vanuit het bedrijf zelf. Ieder bedrijf kan een verbetercultuur ontwikkelen. Bijvoorbeeld door:

 • Brainstorm- en probleemoplossessies.
 • Een systematiek voor medewerker input en -betrokkenheid.
 • Gebruik maken van een PDCA-cyclus of DMAIC-model.
ZOIS_ICOONTJES_Tekengebied 1 kopie 4

Betrokken medewerkers

Medewerkers laten een bedrijf draaien, betrokken medewerkers laten een bedrijf excelleren! Medewerkers hebben zowel intrinsieke als extrinsieke drijfveren. Met externe motivatoren kunnen medewerkers worden binnengehaald, maar met bevlogenheid, passie en betrokkenheid zijn medewerkers creatief, productief, minder ziek en leveren ze hogere kwaliteit.

Vragen die aan de basis van medewerkerbetrokkenheid staan:

 • Passen de normen en waarden van de medewerker bij de ideologie van het bedrijf?
 • Zitten de medewerkers qua vaardigheden en eigenschappen op de juiste plek in de organisatie?
 • Hoe zijn opleiding en ontwikkeling van medewerkers geregeld?
 • Welke invloed kan de medewerker uitoefenen, is er ruimte voor experimenteel en continu veranderen?
 • Worden de bedrijfsdoelen open gecommuniceerd en weet de medewerker wat er wordt verwacht?
ZOIS_ICOONTJES_Tekengebied 1 kopie 5

Inspirerend leiderschap

Leiderschap is nodig binnen alle lagen van de organisatie. Het combineren van de juiste leiderschapsstijlen is een sleutel tot succes. Inspirerende leiders nemen het voortouw, dragen verantwoordelijkheid, motiveren mensen en dragen de visie van het bedrijf uit.

Goede managers hebben natuurlijk leiderschap en fungeren als rolmodel. Ze moedigen medewerkers aan om geloof en vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen. Tegelijkertijd hebben leiders evengoed de juiste handvatten (tools) nodig om succesvol te zijn en een verandercultuur en betrokken medewerkers mogelijk te maken. Deze tools komen uit een duidelijke organisatie, laagdrempelige kwaliteitsystemen en transparante communicatie.

• Hoe ziet leiderschap eruit in uw organisatie?

 • Welke leiderschaps-/managementstijlen worden gehanteerd?
 • Hoe is de kwaliteit van het managementteam?
 • Is helder wat er van het managementteam wordt verwacht en welke middelen hebben ze hiervoor tot hun beschikking?
ZOIS_ICOONTJES_Tekengebied 1 kopie 6

Positieve samenwerking

Een goede langetermijnrelatie met belanghebbenden buiten het bedrijf draagt bij aan succes. Denk aan klanten, leveranciers, maatschappij of overheid. Een goede relatie met deze stakeholders zorgt voor competitief voordeel, mond-tot-mondreclame, interne motivatie en lagere kosten.

Alle zeven succesfactoren kunnen worden toegepast op de externe belanghebbenden, oftewel stakeholders. Onderzoek wie de belanghebbenden zijn en wat hun belangen zijn. Vervolgens kan een plan worden opgesteld om iedere stakeholder van positieve invloed op de organisatie te laten zijn en andersom.

 • Hoe presenteren wij onszelf richting de belanghebbende?
 • Hoe weten wij of de belanghebbende tevreden is?
 • Hoe communiceren wij met elkaar, zijn er duidelijke afspraken?

Meer informatie?

Neem gerust contact op!

Verstuur